Over café anneke


Café Anneke is een bruin café, dat voor een breed levenslustig bekend publiek, die zich daar
thuis voelt, een kwalitatieve ontmoetingsplek vormt die als een warm dekentje over je heen valt.

Om die doelstelling te kunnen bereiken en te kunnen handhaven wordt gekozen voor een organisatiestructuur waarin dat publiek aandeelhouder kan worden van een vennootschap en via de vennootschapstructuur niet alleen het beleid (mee) kan bepalen maar ook (mee) verantwoordelijk is voor de exploitatie van het café.

Desondanks is Café Anneke een commerciële instelling met een professionele uitbating en een zodanig rendement dat enerzijds een uitbater genoegzaam inkomen heeft en anderzijds de vennootschap over voldoende middelen beschikt om middels activiteiten uitvoering te geven aan de doelstelling.

Bekijk ons volledige beleidsplan >>